สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) UPA มูลค่าสูงสุด 69 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
UPA 4 300,000,000 69,000 0.23
KTC 1 100,000 7,650 76.5
MINT
1 100,000 3,575 35.75

Back to top button