สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ INTUCH มูลค่าสูงสุด 1.04 หมื่นลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
INTUCH 11 160,000,000 10,377,600 64.86
KBANK 5 13,231,100 1,567,860 118.5
AEC <C> 2 80,000,000 94,400 1.18
RS 2 3,550,000 91,050 25.65
THCOM 1 4,000,000 48,400 12.1
AOT
2 560,000 36,198 64.64
MJD
3 15,000,000 28,500 1.9
SKR 1 4,000,000 28,000 7
MINT 2 800,000 25,800 32.25
ADVANC 1 110,000 18,810 171
STA 1 400,000 18,100 45.25
CPALL-F 1 201,300 12,118 60.2
CRC-F 1 319,900 11,752 36.74
S5013C2109A
1 10,000,000 9,350 0.94
SIRI 1 5,000,000 7,350 1.47
BLAND 1 5,000,000 4,850 0.97
CPF 1 40,000 1,080 27
BEAUTY 1 500,000 875 1.75
MAX <NC> 3 8,500,000 93 0.01
TTA 1 5,000 84 16.7
PTT-F 1 1,700 71 41.5
AQ <C> 2 3,500,000 44 0.01
KBANK-F 1 21 2 118.5

Back to top button