ผู้บริหาร STI บรรยายพิเศษด้านวิศวกรรม ให้แก่นักศึกษา มจธ.


นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข กรรมการบริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “วัสดุทางด้านวิศวกรรมและเทคนิคการก่อสร้างที่น่าสนใจ” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ณ ชั้น 2 อาคารวิศววัฒนะ มจธ. เมื่อเร็วๆ นี้ ในฐานะผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้ง เป็นประธานคณะอนุกรรมการ คลินิกช่าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ซึ่งเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยที่พร้อมจะแบ่งปันองค์ความรู้ เชื่อมโยงการทำงานวิศวกรไทยสู่ความยั่งยืน

Back to top button