BIZ จัดกิจกรรมโครงการ “กล่องพลังใจ” เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

BIZ จัดกิจกรรมโครงการ “กล่องพลังใจ” เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ณ ห้องตรวจ ตึกว่องวานิช ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้


ศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์ ตัวแทน บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ร่วมด้วยไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งโครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนร่วม “โรค” และคุณเพียงขวัญ เมฆาสวัสดิ์ นักศิลปะบำบัด จัดกิจกรรมโครงการ “กล่องพลังใจ” เพื่อเติมเต็มกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความผ่อนคลายพร้อมเติมพลังใจต่อตนเองและคนที่เรารัก โครงการ “กล่องพลังใจ” เป็นโครงการที่ปีนี้ BIZ ตั้งใจทำเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งในทุกภูมิภาค งานในครั้งนี้มีผู้ป่วยมะเร็งร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปศิลปะ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ณ ห้องตรวจ ตึกว่องวานิช ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้

Back to top button