กรรมการบริหาร STI รับรางวัล AFEO Awards and Fellowship 2020


นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข กรรมการบริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI กลุ่มบริษัทผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ได้รับคัดเลือก ให้รับรางวัล AFEO Awards and Fellowship 2020 ประเภทรางวัล “AFEO Honorary Member Award” ที่มอบให้แก่บุคคล ในฐานะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ เป็นหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ วงการด้านวิชาชีพวิศวกรรม จากสหพันธ์วิศวกรรมสถานแห่งอาเซียน หรือ ASEAN Federation of Engineering Organizations (AFEO) ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือกันระหว่างสมาคมทางด้านวิศวกรรม ใน 10 ประเทศอาเซียน โดยมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสหพันธ์นี้ด้วย จากความทุ่มเท และการสร้างผลงานที่มีคุณภาพต่างๆมากมาย ถือเป็นการต้อนรับเปิดศักราชใหม่ปี 2564 ด้วยเรื่องราวดีๆ และสร้างความภาคภูมิใจ ของ STI ที่ได้รางวัลอันเป็นเกียรตินี้มาครอบครอง

Back to top button