TITLE จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564


นายสุวิช ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯร่วมถ่ายภาพหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยที่ประชุมได้อนุมัติเป็นเอกฉันท์ผ่านทุกวาระ ทั้งนี้บริษัทได้ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมารวมถึงแผนธุรกิจภายใต้มาตรการภาครัฐในช่วงโควิด-19 ที่ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเปิดตัวของโครงการในช่วงที่เหมาะสม  จัดประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 53 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

Back to top button