“ราชวิทยาลัยฯ” แจ้งเลื่อนเปิดแอปฯจอง “ซิโนฟาร์ม” ไป 18 ก.ค.64

“เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” แจ้งเลื่อนเปิดแอปฯ CRA SINOP สำหรับจอง “วัคซีนซิโนฟาร์ม” ไป 18 ก.ค.64 เนื่องจากไม่สามารถนำเข้าระบบตามกำหนด


นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า ได้แจ้งเลื่อนการโหลดแอปพลิเคชั่น และจองวัคซีนเป็นวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 โดยความคืบหน้าการโหลด CRA SINOP App ซึ่งเป็นแอปฯ สำหรับจองวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับดำเนินการในกลุ่มประชาชนทั่วไปเพื่อทำการจองสิทธิ และเลือกโรงพยาบาลที่จะฉีดวัคซีนฯ สำหรับปัจจุบันยังไม่มี Application ดังกล่าวขึ้นให้ดาวน์โหลดแต่อย่างใด

ทั้งนี้ นพ.นิธิ มหานนท์ ระบุว่า การที่แจ้งเลื่อนกำหนดการจองวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับประชาชนทั่วไปนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำแอปฯขึ้นระบบไม่ทัน และจะเปิดให้ดาวน์โหลดแอป CRA SINOP ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม Application จองวัคซีนซิโนฟาร์ม CRA SINOP จะสามารถดาวน์โหลดผ่าน Play Store และ App Store เพื่อติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ Android และ iOS 

Back to top button