ASW ลุยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่องค์กร-สังคม สู้ภัยโควิด

ASW ลุยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่องค์กร-สังคม เดินหน้าฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ให้พนักงานและครอบครัว-พันธมิตรทางธุรกิจพร้อมส่งมอบอาหารให้แคมป์ก่อสร้างในเครือต่อเนื่อง สู้ภัยโควิด


บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW คำนึงถึงการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทั้งในระดับองค์กรและสังคม ด้วยการจัดสรรการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้กับพนักงาน และครอบครัว รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ กลุ่มผู้รับเหมา และคนงานก่อสร้าง เพื่อสร้างความปลอดภัย รวมทั้งส่งมอบข้าวสาร, อาหารแห้ง และไข่ไก่ รวมถึงผักสดต่าง ๆ ให้แก่คนงาน ณ แคมป์ก่อสร้างโครงการของแอสเซทไวส์ จำนวน 12 แห่ง กว่า 1,000 คน เพื่อนำไปใช้ประกอบอาหาร

โดยจะดำเนินการส่งมอบความช่วยเหลือนี้อย่างต่อเนื่องจนครบวาระมาตรการการปิดแคมป์ของภาครัฐ เพื่อส่งต่อกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ รวมทั้งส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับชุมชนในพื้นที่รอบกรุงเทพฯ รวมถึงหน่วยงานราชการ ที่มีความต้องการอุปกรณ์จำเป็นในการดูแลสุขอนามัย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้

Back to top button