WHA มอบของยังชีพ ช่วยผู้ป่วยโควิดกักตัวที่บ้าน

WHA มอบของยังชีพเครื่องใช้จำเป็น ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)


บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA โดย นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ กล่างสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 จังหวัดสมุทรปราการ  เป็นผู้แทนรับมอบ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบริจาคในครั้งนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ป่วยโควิด-19 ทุกท่าน และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน คือหัวใจสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถเอาชนะความท้าทายในทุกสถานการณ์ได้

Back to top button