“ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ” มอบ M-Dent รพ.สนามสมุทรปราการรวมใจ 5 WHA

“ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ” มอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก M-Dent แก่ รพ.สนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA) จำนวน 1,500 ชุด


ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ. ดร. นพ. ทพ. ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก M-Dent จำนวน 1,500 ชุด ให้กับผู้ป่วยประเภทที่ไม่มีอาการ และมีอาการน้อยจากการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA) โดยมีนางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารบริษัทฯ รับมอบผลิตภัณฑ์

Back to top button