BGC มอบเงิน “รพ.กลาง” 1 ลบ. หนุนซื้ออุปกรณ์แพทย์ช่วยผู้ป่วยโควิด-19

BGC มอบเงิน 1 ล้านบาท แก่ “รพ.กลาง” หนุนซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง (High Flow) ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19


บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC และบริษัทในเครือ สานต่อโครงการ “Helping Hands For Heroes” ร่วมช่วยเหลือโรงพยาบาลในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งยังมุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาที่ดีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม จึงมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง (High Flow) สำหรับใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลกลาง มูลค่า 1,000,000 บาท โดยมี นายเพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพฯ

Back to top button