SYNEX มอบห้องความดันลบ “รพ.ธรรมศาสตร์ฯ”

SYNEX ร่วมส่งมอบห้องความดันลบภายใต้โครงการ “กองทุน ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด” ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX โดยคุณสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เดินหน้าสนับสนุนช่วยเหลือวิกฤตโควิด- 19 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ “กองทุน ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด” ส่งมอบห้องความดันลบ รวม 10 ห้อง มูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โดยโครงการนี้ ส.อ.ท. ได้รวมภาคองค์กรธุรกิจระดับประเทศเข้าร่วมภารกิจเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการบรรเทาภาวะวิฤตโควิด-19 ซึ่งห้องความดันลบยังเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และสำคัญสำหรับใช้ในการดูแลรักษาชีวิตผู้ป่วยที่ยังขาดแคลนอยู่ในขณะนี้ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้รับมอบ

Back to top button