EKH ปันน้ำใจมอบ “ถุงยังชีพ” ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน

EKH ปันน้ำใจมอบ “ถุงยังชีพ” จำนวน 400 ชุด แก่ผู้อาศัยในชุมชนวัดมะกอกกลางสวน กรุงเทพมหานคร


นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานบริษัทมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง และข้าวกล่องจำนวน 400 ชุด แก่ผู้อาศัยในชุมชนวัดมะกอกกลางสวน  กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19

Back to top button