BBIK เริ่มซื้อขายในตลาด mai วันแรก

BBIK เริ่มเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ mai เป็นวันแรก ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,800 ล้านบาท


นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย นายธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานคณะกรรมการ และ นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในรูปแบบ Virtual Ceremony ของ BBIK ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,800 ล้านบาท ในวันที่ 16 กันยายน 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “BBIK”

Back to top button