THIP เปิดกลยุทธ์ “3 วัคซีน” รับมือโควิด ตั้งเป้าปี 67 มุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม

THIP ชูโมเดล “3 วัคซีน” รับมือโควิด-19 พร้อมตั้งเป้าในปี 67 เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม พร้อมปรับวัฒนธรรมองค์กร ควบคู่การสร้างนวัตกรรม


นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ THIP เปิดรายละเอียด โมเดลการรับมือสถานการณ์โควิด-19 อย่างแข็งแกร่งของบริษัทฯ ว่า บริษัทมองกุญแจสำคัญที่ทำให้องค์กรและพนักงานกว่า 1,700 ชีวิต ผ่านพ้นวิกฤตในช่วงที่ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในประเทศไทยมาได้อย่างปลอดภัย และธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากทีมผู้บริหารได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และปรับแผนงานให้มีความยืดหยุ่น สอดรับกับสถานการณ์โควิด หากแม้ในอนาคตสถานการณ์โควิดดีขึ้น ยังคงต้องติดตามความเสี่ยงโดยเฉพาะปัจจัยภายนอกที่หวั่นอาจมีผลกระทบกับห่วงโซ่อุปทานในสินค้าภาคอุตสาหกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ

“ขอขอบคุณความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน ที่ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตมาด้วยกัน ตั้งแต่วันแรกที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาจนถึงปัจจุบัน  โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ เดินหน้าดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิด และปิดช่องความเสี่ยงทั้งหมด  โดยนโยบายหลักคือ การจัดหาวัคซีนให้พนักงานได้ครบ 2 เข็มทุกคน แบบ 100% เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันพื้นฐานให้แก่พนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทเน้นความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับพนักงานส่วนที่ปฏิบัติงาน พร้อมดูแลพนักงานทุกกลุ่ม “อย่างดีที่สุด” ที่สำคัญ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายปลดพนักงานที่ติดโควิด-19 แม้กระทั่งพนักงานที่กักตัว บริษัทฯ ก็จ่ายเงินตามปกติ รวมถึงจัดเตรียมแผนงานเพื่อรองรับภัยโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต เพื่อให้ธุรกิจยังสามารถเดินหน้าสู่เป้าหมายที่วางไว้ ส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้าได้ตามกำหนดเวลา” นางพจนารถ กล่าว

สำหรับกลยุทธ์สู้โควิดให้รอดในวิกฤต ภายใต้ชื่อ 3 วัคซีนสู้โควิด-19” ดังนี้ วัคซีนที่ 1 สื่อสารกันสม่ำเสมอ ให้พนักงานรู้สึกอุ่นใจ ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ผ่านกิจกรรมประชุมพนักงาน (TOWNHALL) โดยมีผู้บริหารระดับสูงหมุนเวียนร่วมพูดคุย ถาม-ตอบข้อสงสัยของพนักงาน และส่งมอบกำลังใจและความห่วงใยให้กับพนักงาน รวมถึงเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ในการดูแลตนเองและคนในครอบครัว

วัคซีนที่ 2 ดูแลทุกคนในองค์กรอย่างดีที่สุด ผ่านสวัสดิการที่ครอบคลุม  ตั้งแต่การมอบประกันคุ้มครองการติดโรคโควิดให้กับพนักงาน การเร่งจัดหาวัคซีนให้พนักงานได้ครบ 2 เข็ม แบบ 100% รวมไปถึงการดูแลสถานที่ทำงานให้ปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานที่ต้องมาปฏิบัติงานตามปกติ พร้อมแผนจัดเตรียม HOME ISOLATION ส่งถุงยังชีพ และการดูแลต่างๆ แก่พนักงานที่ติดเชื้อหรือต้องกักตัว อีกทั้งได้จัดตั้ง FACTORY ISOLATION พร้อมพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงดูแลและให้การสนับสนุนคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และชุมชนใกล้เคียงในการสู้วิกฤตโควิด-19

วัคซีนที่ 3 ความปลอดภัยของพนักงาน ควบคู่การดำเนินธุรกิจ  ออกนโยบายการทำงานจากที่บ้าน (WFH) กับพนักงานออฟฟิศ สำหรับพนักงานที่ยังต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในโรงงาน บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เช่น การคัดกรองพนักงานก่อนเข้าโรงงาน จุดวางแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดจุดสัมผัส ฉีดพ่นฆ่าเชื้อเป็นประจำ โดยสุ่มตรวจเชิงรุก ทุก 2 สัปดาห์ ด้วย ANTIGEN TEST KIT (ATK) พร้อมการจัดระเบียบพื้นที่ในโรงงานให้ไม่แออัด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลัก

ขณะเดียวกันบริษัทได้ริเริ่มโปรเจ็กต์ THIP INNOVENTURE” ลุยสร้างนวัตกรรมองค์กรอย่างยั่งยืน นายธรรศพงศ์ ฐิติหิรัญเมธี ผู้อำนวยการสายงานการจัดการนวัตกรรมและการออกแบบ ผู้นำโปรเจ็กต์ THIP INNOVENTURE” ได้เล่าถึงที่มาของโครงการนี้ว่า จากกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการ Disrupt ในภาคธุรกิจอย่างรุนแรง ดังนั้น นวัตกรรมที่ตอบรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้อยู่รอดและแข่งขันได้

“THIP Innoventure Project” เป็นโครงการระยะยาว 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีนี้ ตั้งเป้าปี 67 เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม พร้อมกับปรับวัฒนธรรมองค์กร และการสร้างนวัตกรรมควบคู่ไปด้วย โดยมุ่งเน้นให้เป็นวัฒนธรรมที่บุคลากรทุกส่วนงาน รักการเรียนรู้ กล้าคิดกล้าทำ กล้าที่จะล้มเหลวเพื่อเรียนรู้ และเพิ่มความสามารถให้กับบุคลากรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในทุกส่วนงานอย่างเป็นระบบ เพื่อก้าวเข้าสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจากทุกภาคส่วนขององค์กร ให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยความมั่นคงและยั่งยืน” นายธรรศพงศ์ กล่าว

Back to top button