PROEN มอบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์-สิ่งของเครื่องใช้เด็ก

PROEN มอบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์-สิ่งของเครื่องใช้เด็ก ให้กับมูลนิธิเด็กกำพร้า บ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงคำ จ.เชียงใหม่


นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กด้อยโอกาส ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มอบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็ก เพื่อสนับสนุนการดูแล และยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กกำพร้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถานสงเคราะห์ให้ดียิ่งขึ้น โดยมอบให้กับมูลนิธิเด็กกำพร้า บ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงคำ จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

Back to top button