TITLE บริจาคน้ำดื่มช่วยผู้ป่วยโควิด-19 พื้นที่ จ.ภูเก็ต

TITLE บริจาคน้ำดื่ม 3,600 ขวด ให้กับกลุ่มผู้ติดเชื้อ Covid-19 และผู้ประสบภัยที่ต้องเข้ารับการกักตัวตามมาตรการของภาครัฐ โดยมีการส่งมอบน้ำดื่มให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลราไวย์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลและช่วยแจกจ่ายต่อไป


บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 3,600 ขวด ให้กับกลุ่มผู้ติดเชื้อ Covid-19 และผู้ประสบภัยที่ต้องเข้ารับการกักตัวตามมาตรการของภาครัฐ โดยมีการส่งมอบน้ำดื่มให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลราไวย์  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นผู้ดูแลและช่วยแจกจ่ายต่อไป และกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และส่งต่อน้ำใจให้กับสังคม โดยได้จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้

 

Back to top button