STECH ปันน้ำใจชาวดอนพุด-โคราช มอบอาหารแห้ง-ถุงยังชีพ 400 ชุด

STECH ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวดอนพุดและประชาชนในหลายพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา มอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และถุงยังชีพจำนวนกว่า 400 ชุด


บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ STECH รวมกำลังคณะผู้บริหารและพนักงาน ลงพื้นที่อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และหลายอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาให้กับพนักงานของบริษัทฯ และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงรางขาดพังทลาย ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าพื้นที่ และพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ด้วยการมอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และถุงยังชีพจำนวนกว่า 400 ชุด โดย STECH ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

โดยสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หลังพบว่า ปริมาณน้ำภายในลำสะแทดที่รับน้ำจากลำเชียงไกร และปริมาณน้ำภายในลำน้ำมูลเพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะปริมาณน้ำภายในลำสะแทดที่รับน้ำต่อจากอำเภอโนนสูง ได้เอ่อท่วมขังพื้นที่ตอนบนของอำเภอพิมายเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่และเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

Back to top button