EE ควง CW ชมโรงปลูก “กัญชง” สระบุรี

EE ควงแขน CW เยี่ยมชมโรงเรือน Greenhouse “CBD Agro-Tech Center” สำหรับปลูกกัญชง จังหวัดสระบุรี พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์กัญชงและเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างต่อเนื่อง


นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล กรรมการ บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE พร้อมด้วยคณะผู้บริหารแห่งวงการ “นางฟ้ากัญชา” หรือ นางสาวอุนารินทร์ กิจไพบูลทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด หรือ CW (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่) เยี่ยมชมโรงเรือน Greenhouse “CBD Agro-Tech Center” สำหรับปลูกกัญชง ณ จังหวัดสระบุรี ซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จแล้ว 100%

โดยหลังจากนี้จะทำการหว่านเมล็ดพันธุ์กัญชงล็อตแรกลงในชุดปลูกอัจฉริยะ และรอเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อส่งให้ลูกค้าที่มีการสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต

Back to top button