NV “มอบเครื่องดื่ม” ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด “ม.เกษตรศาสตร์”

NV มอบเครื่องดื่ม-ผลิตภัณฑ์ในเครือเพื่อสนับสนุนการทำงานและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) หรือ NV มอบน้ำดื่มและผลิตภัณฑ์ในเครือให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีนถาวร KU สู้ COVID-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มูลค่ารวม 50,000 บาท สนับสนุนการทำงานและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน ที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

Back to top button