STI จับมือ AEC จัดบูธออนไลน์งาน “วิศวกรรมแห่งชาติ” ประจำปี 2564

STI ร่วมมือกับ AEC จัดบูธออนไลน์ Virtual event ส่งเสริมวิชาการ-วิชาชีพ ตอบโจทย์สถานการณ์ยุคโควิด-19 ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564


นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข กรรมการบริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร พร้อมด้วย บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด หรือ AEC ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ที่แม้จะอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด-19 แต่ยังตระหนักถึงความสำคัญของงานวิศวกรรมที่จะต้องพัฒนาความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพให้ทันกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงปรับเปลี่ยนเป็นในรูปแบบออนไลน์ในปีนี้

โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธออนไลน์ สอดรับกับการจัดงานยุคใหม่แบบ Virtual event ที่สามารถตอบโจทย์ให้วิศวกรทุกท่านได้เข้าชมงาน และรับฟังสัมมนาได้จากที่บ้าน ซึ่งนับว่าเป็นความสำเร็จของงานอย่างดีเยี่ยมมีผู้ให้ความสนใจเยี่ยมชมบูธ พร้อมเข้ารับฟังการสัมมนา เสวนา และนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยในงานอย่างต่อเนื่อง สามารถเข้ารับชมงานได้ที่ https://virtualexibitionne2021.com

Back to top button