“ตลท.” สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยผู้ป่วยโควิด “วัดสะพาน” มูลค่า 500,000 บาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์จำเป็นสำหรับช่วยผู้ป่วย COVID-19 “วัดสะพาน” เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท


นางลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์จำเป็นสำหรับช่วยผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์พักคอย วัดสะพาน คลองเตย เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท แก่ พระพิศาลธรรมานุสิษฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสมทบทุนผ่านองค์กร หน่วยงาน และมูลนิธิต่างๆ ต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากสถานการณ์ของโควิด-19

Back to top button