“ดั๊บเบิ้ล เอ” ปลื้ม คว้าฉลากสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์ การันตีคุณภาพระดับสากล

“ดั๊บเบิ้ล เอ” ปลื้ม ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศสิงคโปร์ การันตีคุณภาพระดับสากล ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 


บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศสิงคโปร์ (Singapore Green Label Scheme : SGLS) จาก The Singapore Environment Council (SEC) โดยดั๊บเบิ้ล เอ เป็นผลิตภัณฑ์กระดาษคุณภาพที่มีกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งฉลากสิ่งแวดล้อมนี้ถือเป็นที่ยอมรับระดับสากล ด้วยระบบมาตรฐาน Global Ecolabelling Network International Coordinated Ecolabelling System (GENICES) จากเครือข่ายฉลากสิ่งแวดล้อมโลก (The Global Ecolabelling Network : GEN) ทำให้ลูกค้ากระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ทั่วโลกมั่นใจในคุณภาพและมีส่วนช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

Back to top button