SUN เปิดบ้านต้อนรับ “กองทุน” โชว์ศักยภาพธุรกิจ-กลยุทธ์การเติบโต

SUN เปิดบ้านรับ “กองทุน” โชว์ศักยภาพธุรกิจ-กลยุทธ์การเติบโต ตอกย้ำความเชื่อมั่นในโอกาสการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน


บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ต้อนรับ บริษัทกองทุน เผยทิศทางการดำเนินธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัท ในปี 2565 โดย นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร SUN ร่วมให้การต้อนรับ Asset Management ชั้นนำของไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัท และรับฟังข้อมูลทิศทางการดำเนินธุรกิจและแผนการเติบโตของบริษัท เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565

นอกจากนี้ คณะได้เยี่ยมชม ไร่ตะวันหวาน (SUN VALLEY) เพื่อดูกระบวนการส่งเสริมการปลูก การใช้นวัตกรรมการเกษตรในการเพาะปลูกข้าวโพดหวาน เพิ่มคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุนการเพาะปลูก และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร รวมทั้งกระบวนการพัฒนาและวิจัย แปลงปลูกพืชมูลค่าสูง อาทิ กัญชง สตรอว์เบอร์รี่ และพืชผักต่างๆ เพื่อนำไปสู่กระบวนการรับวัตถุดิบเข้าโรงงานเพื่อแปรรูปต่อไป และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่น ๆ  ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” รวมถึงความคืบหน้าโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) ตอกย้ำความเชื่อมั่นในโอกาสการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

Back to top button