SVT เยี่ยมชมกิจการ SUN หารือต่อยอดธุรกิจ Vending Machine

ผู้บริหาร SVT เข้าเยี่ยมชมกิจการ SUN พร้อมหารือแผนความร่วมมือต่อยอดธุรกิจ Vending Machine


นางอาภัสรา ภาณุพัฒนา (ที่6 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ และ นายคเณศร์ อรรถไพศาลกุล รองผู้อำนวยการสายงานการตลาด (ที่ 5 จากซ้าย) บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT พร้อมคณะ เยี่ยมชมกิจการบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจเฟรนไชส์ของ SVT พร้อมร่วมหารือแนวทางพัฒนาธุรกิจร่วมกัน และสำรวจสถานที่วางเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติม

Back to top button