VL มอบ 8 ทุนการศึกษา “โครงการต้นกล้า V.L.Seeds” รุ่น 3 ปี 65

VL มอบทุนการศึกษา ภายใต้ “โครงการต้นกล้า V.L.Seeds” รุ่น 3 ปี 2565 จำนวน 8 ทุน เพื่อส่งเสริมบุคลากรทางการขนส่งทางทะเล และสนับสนุนพนักงานในระดับลูกเรือ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อองค์กร


นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายทวีป พานิชาภรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL มอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ระดับลูกเรือ ในตำแหน่งลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ และตำแหน่งลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล จำนวน 8 ทุน ภายใต้ “โครงการต้นกล้า V.L.Seeds” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อส่งเสริมบุคลากรทางการขนส่งทางทะเล และเพื่อสนับสนุนพนักงานในระดับลูกเรือ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อองค์กร จนสามารถต่อยอดในระดับปฏิบัติการต่อไปในอนาคต

Back to top button