PIMO ต้อนรับผู้ถือหุ้น-นักลงทุน เยี่ยมชมโรงงาน-กระบวนการผลิต

PIMO ต้อนรับผู้ถือหุ้น-นักลงทุน เยี่ยมชมพื้นที่โรงงานและกระบวนการผลิตที่มีการพัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง


นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล กรรมการผู้จัดการ และ นายปภัสร์ อิทธิโรจนกุล ผู้จัดการสายงานการผลิตและ นางสาวนรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนองค์กร บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PIMO ให้การต้อนรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่เข้าร่วมรับฟังข้อมูลของบริษัท พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่โรงงานและกระบวนการผลิตที่มีการพัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง

โดยล่าสุดได้ขยายอาคาร Warehouse ใหม่ขนาดพื้นที่ 3,019 ตารางเมตร และอาคารส่วนขยายกำลังผลิตมอเตอร์ AC รองรับคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) ล่วงหน้า 8 เดือน หรือจำนวนเฉลี่ย 60,000-100,000 ลูกต่อเดือน

Back to top button