“ตลท.” จับมือ “บลจ.ไทยพาณิชย์” เสริมความรู้ออมเงินบุคลากร “ไปรษณีย์ไทย”

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ” ร่วมกับ “บลจ.ไทยพาณิชย์” จัดอบรม วางแผนออมสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน ส่งเสริมความรู้ลงทุนแก่บุคลากรไปรษณีย์ไทย


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บลจ. ไทยพาณิชย์ จัดอบรม “วางแผนออมสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน” ให้แก่บุคลากรของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จำนวน 240 คน โดยมี นายชยุต ปริญญาธนกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรยายความรู้ เมื่อ 12 มิ.ย. ที่ผ่านมา ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และเทคนิคการคัดเลือกหุ้นและกองทุน พร้อมทำแบบทดสอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเอง

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุนในรูปแบบการอบรมและสื่อความรู้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ การอบรมผ่านหลักสูตร SET e-Learning มากกว่า 70 หลักสูตร ชุดคลิปความรู้ PVD Space เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ต้องรู้ การสร้างพี่เลี้ยงการเงินในองค์กร หวังให้เกิดองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์กรที่สนใจความรู้ด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/happymoney

Back to top button