“บล.ดีบีเอส” คว้ารางวัลงาน “International Finance Awards 2022”

“บล.ดีบีเอส” คว้ารางวัล Best Securities Trading House Thailand 2022 จาก International Finance Awards 2022 ตอกย้ำความน่าเชื่อถือและการันตีผลงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ในประเทศ เทียบชั้นมาตรฐานสากล


นางนริศรา วิเศษโกสิน กรรมการบริหารอาวุโส ฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบัน และนางสาวจันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล กรรมการบริหารอาวุโส ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้รับรางวัล “Best Securities Trading House Thailand 2022” จาก International Finance Awards 2022 ซึ่งรางวัลดังกล่าว สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถการันตีผลงานการดำเนินธุรกิจค้าหลักทรัพย์ในประเทศของบริษัทได้เป็นอย่างดี

สำหรับ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการทางด้านธุรกิจค้าหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้บริการแบบมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รางวัลนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทและทีมงานทุกคนในองค์กร

ขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้ง ได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส ที่ระดับ AAA ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต Stable หรือ คงที่ โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะของบริษัทในการเป็นบริษัทย่อยที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงของ DBS Group

ทั้งนี้ทริสเรทติ้งประเมินว่า บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส มีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงของ DBS Group ดำรงสถานะเป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญของ DBS Group ในการให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าในเครือข่ายของกลุ่มและบริษัทในเครือในประเทศไทย บริษัทยังคงมีความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งกับกลุ่มสะท้อนให้เห็นจากการแนะนำลูกค้าและความร่วมมือภายในกลุ่ม นอกจากนี้ บริษัทยังนำกลยุทธ์และเป้าหมายทางการเงินของ DBS Group มาปรับใช้ และยังต่อยอดความแข็งแกร่งในธุรกิจธนกิจ (Private Banking) ของ DBS Bank ด้วย เพื่อสร้างประโยชน์ในธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management)

สำหรับแนวโน้มอันดับเครดิต Stable หรือ คงที่ สะท้อนถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่า บริษัทจะยังคงสถานะในการเป็นบริษัทย่อยที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงของ DBS Group และจะยังคงดำเนินงานโดยเป็นส่วนที่สำคัญในธุรกิจหลักทรัพย์ของ DBS Group ในภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่องต่อไป

Back to top button