SNP จับมือ “กรมราชทัณฑ์” อบรมหลักสูตรอาหาร หนุนผู้ต้องขังสร้างอาชีพ-รายได้

SNP ร่วมมือกับ “กรมราชทัณฑ์” จัดโครงการ “S&P อบรมวิชาชีพ สร้างโอกาสคืนสู่สังคม เพื่อถ่ายทอดความรู้ประกอบอาชีพด้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษให้นำไปสร้างอาชีพและสร้างรายได้


นางมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) หรือ SNP เปิดเผยว่า บริษัทจัดโครงการ “S&Pอบรมวิชาชีพ สร้างโอกาสคืนสู่สังคม” ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ สังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ ในการประกอบอาชีพให้มีทักษะพื้นฐานด้านการประกอบอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ สามารถนำไปสร้างอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

โดยในปีนี้ได้อบรมความรู้แก่ผู้ต้องขัง 3 แห่ง ได้แก่

1.อบรมหลักสูตรอาหาร “ราดหน้าหมูหมัก”  ณ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี

2.อบรมหลักสูตรเบเกอรี่  “การแต่งหน้าเค้ก” ณ เรือนจำกลางคลองเปรม

3.อบรมหลักสูตรเครื่องดื่ม “การชงเครื่องดื่ม” ณ เรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ S&P ขอเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยเหลือสังคมไทย ด้วยการมอบโอกาสที่ดีแก่คนในสังคม ให้เติบโตไปพร้อมกันได้อย่างเข็มแข็งและยั่งยืน

Back to top button