“เครือซีพี” เตือนระวังมิจฉาชีพอ้าง “ชื่อ-โลโก้” หลอกลงทุนผลตอบแทนสูง

“เครือเจริญโภคภัณฑ์” เตือนระวังภัยมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท-โลโก้ เชิญชวนลงทุนผลตอบแทนสูง


บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือ เครือซีพี เปิดเผยว่า บริษัทได้รับแจ้งเรื่องมีผู้แอบอ้างใช้ชื่อ และตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ของบริษัทฯ ภาพผู้บริหาร รวมทั้งแอบอ้างนำโลโก้ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มาใช้เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือผ่านช่องทาง Social Media คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่งเป็นการโฆษณาหลอกลวงประชาชนด้วยการเชิญชวนให้หลงเชื่อลงทุน โดยมีผลตอบแทนสูงมาจูงใจ และอาจทำให้มีผู้ถูกหลอกลวงและได้รับความเสียหายตามมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงขอแจ้งเตือนไปยังกลุ่มนักลงทุนและประชาชนทั่วไปให้ระมัดระวังอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว เพราะอาจทำให้สูญเสียทรัพย์สินได้ และขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางต่าง

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบิดเบือนข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายให้แก่องค์กรต่อไป

Back to top button