“บล.ดาโอ” จับมือ 4 พาร์ทเนอร์ จัดสัมมนาแชร์มุมมองตลาด-การลงทุน ครึ่งปีหลัง 65

“บล.ดาโอ” จับมือ 4 บลจ. แชร์มุมมองภาพรวมตลาดและการลงทุน ครึ่งหลังของปี 65 ในงานสัมมนาสุด Exclusive “Market INSIGHTS & Investment IDEAS by the CEOs”


บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวณัชชา สุนทรธาราวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานที่ปรึกษาการลงทุน ร่วมกับพาร์ทเนอร์จาก 4 บลจ. ชั้นนำ จัดงานสัมมนาให้กับลูกค้าสุด Exclusive ในหัวข้อ “Market INSIGHTS & Investment IDEAS by the CEOs” โดยได้รับเกียรติจาก 4 CEOs ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองต่อภาพรวมตลาด พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องของการลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ได้แก่ นายวนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด, นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน), นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด และ นายอิศรา พุฒตาลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแมริออท สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Back to top button