ก.ล.ต.ปลื้ม! แอป SEC Check First คว้ารางวัล “นวัตกรรมการบริการ” ประจำปี 65

ก.ล.ต. เผยแอป SEC Check First คว้ารางวัลบริการภาครัฐ สาขา “นวัตกรรมการบริการ” ระดับดี ประจำปี 2565


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้าร่วมรับรางวัลบริการภาครัฐ สาขา “นวัตกรรมการบริการ” ระดับดี ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ภายใต้โครงการเลิศรัฐ จากผลงานแอปพลิเคชัน SEC Check First ซึ่งรางวัลบริการภาครัฐเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565

โดย ก.ล.ต.ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน SEC Check First โดยเปิดให้ใช้บริการเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลอันน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ (single point of service) ที่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลรายชื่อผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้อย่างสะดวกผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สร้างเสริมพฤติกรรมการตระหนักรู้ด้วยตนเอง (Self-awareness) ให้มีการปกป้องตนเองจากการถูกหลอกลวง ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อกลโกงต่าง ๆ ในการลงทุน ทำให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม ยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชน ทำให้มีผู้เข้าใจและสนใจการลงทุนผ่านตลาดทุนอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและจัดทำบริการที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนมีเครื่องมือประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุนในตลาดทุนได้อย่างเชื่อมั่น โดย ก.ล.ต. จะพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการอย่างต่อเนื่องต่อไป

Back to top button