ก.ล.ต. ตั้ง “เอนก อยู่ยืน” นั่งโฆษก มีผล 12 ก.ย.65

ก.ล.ต. แต่งตั้ง “นายเอนก อยู่ยืน” เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษก มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย.65 เป็นต้นไป


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้แต่งตั้ง นายเอนก อยู่ยืน ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบังคับใช้กฎหมาย เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษก ก.ล.ต. เพิ่มเติม จากที่มี นายธวัชชัย พิทยโสภณ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมาย และนางสาวจอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ สายระดมทุน รวมเป็น 3 คน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย.65 เป็นต้นไป

Back to top button