TMI มอบทุนการศึกษา-อุปกรณ์ไฟฟ้า “ร.ร.บ้านคลอง 3”

TMI มอบทุนการศึกษาและโคมไฟถนนโซลาเซลล์ จำนวน 8 ชุด และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์พร้อมราง จำนวน 25 ชุด ให้แก่ ร.ร.บ้านคลอง 3 ดรุณศึกษา จ.นครนายก


นางสาวจุลัยวรรณ ด้วงโคตะ เลขานุการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMI ผู้ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) พร้อมโคมไฟถนนโซลาเซลล์ จำนวน 8 ชุด และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์พร้อมราง จำนวน 25 ชุด ยี่ห้อ GATA เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์และเพิ่มแสงสว่างให้แก่โรงเรียน โดยมี นายไพฑูรย์ จันทะโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Back to top button