“ฟินันเซีย” ร่วมยินดีพิธีเปิดห้องปฏิบัติการเทรดหุ้น “ม.หอการค้าไทย”

“บล.ฟินันเซีย ไซรัส” ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการเทรดหุ้น ม.หอการค้าไทย


นางนุสรา รุ่นเจริญ กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดห้องปฏิบัติการเทรดหุ้น “BILLION QUARTER” ซึ่งเป็นแหล่งฝึกอบรมนักลงทุนรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดการลงทุน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการลงทุนในอนาคต

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลับหอการค้าไทย นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง BILLION QUARTER มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Back to top button