SONIC คว้ารางวัล Best Company Performance เวที SET AWARDS 2022

SONIC คว้ารางวัล Best Company Performance เวที SET AWARDS 2022 ตอกย้ำบริษัทที่มีผลการดำเนินงานเติบโตแกร่ง เพิ่มความน่าเชื่อถือนักลงทุน


ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) หรือ SONIC ได้รับรางวัล Best Company Performance Awards จากเวที “SET AWARDS 2022” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินการธนาคาร ซึ่งมอบให้แก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีผลงานประกอบการเติบโตโดดเด่น โดยพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงิน การปฏิบัติหน้าที่บริษัทจดทะเบียนครบถ้วนตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการกำกับดูแลกิจการดี ผู้บริหารไม่มีประวัติเสียหาย มีการเปิดเผยข้อมูลที่ดี ซึ่งบริษัทที่ได้รางวัลในกลุ่มนี้เป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงาน และเติบโตดีในช่วงปีที่ผ่านมา พร้อมด้วยความน่าเชื่อถือ โดยเข้ารับรางวัล ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

Back to top button