PPS คว้ารางวัล ความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 65 งาน SET Awards 2022

PPS ได้รับรางวัล “Highly Commended Sustainability” ด้านความยั่งยืนดีเด่น เป็นปีที่ 4 ในงาน SET Awards 2022


ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับ ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล Highly Commended Sustainability ซึ่งเป็นรางวัลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนดีเด่น โดยบริษัทได้รับรางวัลเป็นปีที่ 4 ในงาน SET Awards ประจำปี 65 นอกจากนี้ ยังได้รับคะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

Back to top button