PTTEP ส่งมอบงาน “อาคารนิทรรศการฯ-บ่ออนุบาลเต่าทะเล” ทร.สัตหีบ

PTTEP ส่งมอบงานปรับปรุง “อาคารนิทรรศการฯ-บ่ออนุบาลเต่าทะเล” ให้กับ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า ได้ส่งมอบการปรับปรุงอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และอาคารบ่ออนุบาลเต่าทะเล ให้กับ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการอนุบาลและอนุรักษ์เต่าทะเล โดยมี พลเรือตรี สรวุท ชวนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นผู้แทนรับมอบ

โดย PTTEP ดำเนินโครงการ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ภายใต้แนวทาง ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) มาตั้งแต่ปี 2560 ทั้งสนับสนุน การปรับปรุงอาคารนิทรรศการฯ อาคารบ่ออนุบาล โรงพยาบาลเต่าทะเล โรงพักฟื้นเต่าป่วย โรงเรือนเครื่องสูบน้ำทะเล รวมทั้ง อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการอดชีวิตของเต่าทะเล ก่อนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ และได้ขยายการสนับสนุนไปยัง ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2 จังหวดสงขลา และ โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เกาะมันใน พื้นที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดระยอง

Back to top button