PR9 คว้ารางวัล “Rising Star Sustainability” เวที SET Awards 2022

PR9 นำทีมผู้บริหารเข้ารับรางวัล “Rising Star Sustainability Awards” ในงาน SET Awards 2022 ตอกย้ำศูนย์การแพทย์ครบวงจร


นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) หรือ PR9 นำทีมเข้าร่วมงานประกาศรางวัล SET Awards 2022 พร้อมเข้ารับ “รางวัล Rising Star Sustainability Awards กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence” โดยมี ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

โดย Rising Star Sustainability Awards  เป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่มุ่งสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการเน้นการเป็น Digital Hospital ให้บริการคนไข้ในทุกขั้นตอนและขยายขอบเขตการบริการไปสู่ Telemedicine ที่พัฒนาขึ้นมาเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริการและรองรับความต้องการของคนไข้

Back to top button