PTT Digital ผนึก “STT GDC Thailand” ศึกษาใช้พลังงานเย็น ลดคาร์บอน “ดาต้าเซ็นเตอร์”

PTT Digital เซ็น MOU ร่วมมือ “STT GDC Thailand” ศึกษา-ออกแบบการใช้พลังงานเย็นจากกระบวนการแปรสภาพก๊าซ LNG หวังลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์”


นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด หรือ PTT Digital ได้เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง PTT Digital และ บริษัท เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ ประเทศไทย หรือ STT GDC Thailand โดยมีนายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ PTT Digital และ นายศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรนาถ สิงหรา ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร STT GDC ร่วมกันลงนาม (MOU) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ออกแบบ และพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากพลังงานเย็น (Cold Energy) ที่ปล่อยออกมาระหว่างกระบวนการแปรสภาพของก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สำหรับนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นเพื่อระบายความร้อนในสภาพแวดล้อมของ STT GDC ณ ห้องพลังไทย ชั้น M อาคาร 2 สำนักงานใหญ่ PTT

สำหรับการแปรสภาพของก๊าซ LNG ประกอบด้วยพลังงานสำคัญที่ฝังอยู่ หรือที่รู้จักกันว่า “พลังงานเย็น” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ แต่สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าและระบายความร้อนในสภาพแวดล้อมของ STT GDC ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง PTT Digital และกลุ่ม ปตท.ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการนำพลังงานเย็นนี้มาใช้ประโยชน์เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกในดาต้าเซ็นเตอร์แทนที่จะปล่อยให้สูญเปล่า โดยจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและจะเป็นการกำหนดมาตรฐานใหม่ของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสำหรับอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์

นายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ PTT Digital กล่าวว่า ได้มุ่งสานต่อวิสัยทัศน์ของกลุ่มปตท.ในการปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ Future Energy And Beyond ด้วยการใช้ประโยชน์จากพลังงานที่ไม่เคยถูกนำมาใช้และนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งการร่วมมือกับ STT GDC จะช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ดังกล่าวตามที่บริษัทฯ มุ่งสร้างอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ที่ยั่งยืนร่วมกัน

นอกจากนี้ยังเป็นการมุ่งเน้นไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของกลุ่ม ปตท. ภายในปี 83 โดย PTT Digital ในฐานะผู้ดำเนินงานหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภาคธุรกิจจะทำงานร่วมกับ STT GDC Thailand ในโครงการนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสำรวจนวัตกรรมที่ยั่งยืนและสามารถนำไปใช้ในการออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์ระดับไฮเปอร์สเกล และเพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะใช้ประโยชน์จากโซลูชันด้านพลังงานใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ด้านนายศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรนาถ สิงหรา ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร STT GDC Thailand เปิดเผยว่า ในฐานะ บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีเครือข่ายทั่วโลก บริษัทเชื่อมั่นเสมอว่าหัวใจในการทำธุรกิจคือการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยจะเติบโต 25-28% ต่อปี และคาดการณ์ว่าในปี 67 ดาต้าเซ็นเตอร์ต่างๆ ในประเทศจะใช้พลังงานไฟฟ้า 407 เมกะวัตต์ หรือเทียบเท่ากับการใช้พลังงานของ 407,000 ครัวเรือนต่อปี

ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแสวงหาแนวทางหรือโซลูชั่นที่ยั่งยืนมากขึ้น ทั้งนี้มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ PTT Digital เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับนโยบาย ESG ของบริษัทฯ เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตดิจิทัลที่ยั่งยืนสำหรับเป็นประโยชน์แก่อุตสาหกรรมต่อไป

อนึ่ง ในส่วนของบันทึกความเข้าใจยังระบุว่า PTT Digital และ STT GDC Thailand มีแผนที่จะสำรวจแหล่งพลังงานทางเลือกอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อใช้ในดาต้าเซ็นเตอร์ และรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของประเทศไทย พร้อมเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อย 20-30% โดยการปรับประสิทธิภาพของระบบทำความเย็นและระบบพลังงานไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของดาต้าเซ็นเตอร์ หรือ (Power Usage Effectiveness หรือ PUE) และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

Back to top button