BG มอบเครื่องนุ่งห่ม 3 โรงเรียน จ.น่าน

BG ร่วมกับ บ.ในเครือฯ มอบเครื่องนุ่งห่ม ช่วยคลายหนาวให้น้อง 3 โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ในจังหวัดน่าน ใต้โครงการ “Helping Hands For Thai”


บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG และบริษัทในเครือ โดยตัวแทนเครือข่ายอาสาลงพื้นที่มอบเครื่องนุ่งห่มให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าวังผา ประชารัฐวิทยาคาร ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา, โรงเรียนบ้านนาฝ่า ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา และ โรงเรียนบ้านตอง ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม ภายใต้โครงการ “Helping Hands For Thai” เพื่อช่วยคลายหนาว ร่วมแบ่งปันความอบอุ่นให้แก่น้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนอย่างรอบด้าน พร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมไทย

Back to top button