UBE จับมือพันธมิตรรุก Food Tech ยกระดับ “แป้งมันสำปะหลัง”

เครือ UBE ยกระดับธุรกิจ “แป้งมันสำปะหลัง” ด้วยนวัตกรรมอาหารขั้นสูง พร้อมจับมือพันธมิตรรุกธุรกิจ Food Tech


นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE เปิดเผยว่า บริษัทและบริษัทย่อยบริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด (UBS) เตรียมเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)

พร้อมร่วมมือกับทุกพันธมิตรในธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-based) เพื่อร่วมลงทุน หรือร่วมกันวิจัยและพัฒนา รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นำไปสู่การต่อยอดไอเดียใหม่ๆ พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งมันสำปะหลังอินทรีย์มูลค่าสูง สอดคล้องตามแนวคิดทางธุรกิจ “UBEYOND”* (ยู-บียอนด์) ประเดิมงานแรกใน Open Innovation Talk by CEO กับศูนย์วิจัยการลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย (Thai-Japanese Investment Research Institute : TJRI) พร้อมร่วมมือพันธมิตรจากญี่ปุ่น เดินหน้ารุก Food Tech Company เต็มรูปแบบ

บริษัทและบริษัทในเครือนับเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันสำปะหลังอินทรีย์ บริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิกรายใหญ่ของโลก และผู้ผลิตฟลาวมันสำปะหลังออร์แกนิกรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกอบกับในปีนี้ เทรนด์ความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเติบโตสูงขึ้นทั่วโลก

ทั้งนี้ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมันสำปะหลังออร์แกนิกของไทยให้ก้าวไกลและต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้กลายเป็นธุรกิจอาหารแห่งอนาคต (Food for the Future) ซึ่งกลยุทธ์ Open Innovation จะเป็นกลไกในการเพิ่มโอกาสให้บริษัทฯ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และไอเดียใหม่ๆ จากพันธมิตรทางธุรกิจ และที่สำคัญคือ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงใหม่ๆ ที่จะเข้ามาเสริมทัพและสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังออร์แกนิกให้มีมูลค่าสูงและมีความหลากหลายตามความต้องการ ช่วยเร่งเครื่องสู่เป้าหมายการเป็นบริษัท Food Tech Company ที่มีนวัตกรรมขั้นสูงให้เร็วยิ่งขึ้น” นางสาวสุรียส กล่าว

โดย UBE และบริษัทในเครือ พร้อมเปิดรับความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจจากภายนอก โดยเฉพาะในธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-based) เพื่อการลงทุน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังออร์แกนิก

อาทิ อาหารเพื่อสุขภาพจากนวัตกรรมฟลาวมันสำปะหลังออร์แกนิก สารเติมแต่งอาหารอินทรีย์ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงหรือทำให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานเฉพาะ (functional (food/supplement) ingredients) บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายด้วยวิธีทางชีวภาพโดยมีมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก (Biodegradable Packaging) และเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF) เป็นต้น

โดยการเปิดความร่วมมือดังกล่าว ยังตอบโจทย์ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมให้เกิดขึ้นในกระบวนการตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมการใช้มันสำปะหลังออร์แกนิกภายในประเทศ ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมเกษตรกรไทยและการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ และที่สำคัญ ยังจะเป็นทางลัดที่ช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการสร้างการเติบโตที่กว้างไกลในทุกมิติ ตามแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่วางไว้

Back to top button