BGRIM คว้ารางวัล “องค์กรดีเด่นน่าทำงานสูงสุด” ระดับเอเชีย 2 ปีซ้อน

BGRIM คว้ารางวัล HR Asia Best Company to Work for in Asia 2023 ต่อเนื่องปีที่ 2 ตอกย้ำสุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย มุ่งสู่ยุทธศาสตร์ “องค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืน”


นายนพเดช กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการลงทุน นวัตกรรม และความยั่งยืน พร้อมด้วย นายกิตติ พัฒนลีนะกุล ประธานกลุ่มธุรกิจ บี.กริม อุตสาหกรรม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เป็นตัวแทนรับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 สุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2566 จากเวที “HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2023 จัดโดย HR Asia นิตยสารชั้นนำด้านทรัพยากรบุคคลของภูมิภาคเอเชีย สะท้อนความมุ่งมั่นในการบริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ จัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม

ขณะที่ นายนพเดช และ นายกิตติ เปิดเผยว่า การได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นของพนักงานที่มีต่อองค์กร ทั้งยังเป็นดัชนีชี้วัดมวลความสุขของพนักงานในการร่วมงานกับ BGRIM สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและความยั่งยืนขององค์กร โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา BGRIM ให้ความสำคัญกับการบริหารบุคลากร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

นอกจากนี้ ยังมุ่งสนับสนุนกันระหว่างทีมผู้บริหารและพนักงาน มีการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รวมถึงการมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ภายใต้ค่านิยมหลัก 4 ประการ (4Ps Core Values) ประกอบด้วย ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism), การมีทัศนคติที่ดี (Positivity), ความร่วมมือกัน (Partnership) และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Pioneering Spirit) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมในการทำงานและหลักปฏิบัติของ BGRIM ที่ยึดถือมาอย่างต่อเนื่อง

โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา BGRIM มีการดำเนินโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงานมุ่งสู่ยุทธศาสตร์ “องค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” ซึ่งเสริมสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้มีแนวคิดเชิงนวัตกรรม และเตรียมพร้อมการเติบโตขององค์กรในยุคดิจิทัล อาทิ ร่วมกับ Global Innovation Catalyst (GIC) บริษัทที่ปรึกษาด้านการสร้างนวัตกรรมระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา นำหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย Stanford และ Oxford มาช่วยพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน และความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC และ Harbour.Space University จากประเทศสเปน เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคแห่งนวัตกรรม เป็นต้น

ด้าน นายเกรียงไกร อยู่ยืน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล BGRIM กล่าวเสริมว่า การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี (Doing Business with Compassion) คือ ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่ BGRIM มุ่งปฏิบัติมายาวนานกว่า 145 ปี โดย BGRIM มีการบริหารดูแลบุคลากรให้สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงาน ส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือกับธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ รางวัลอันทรงเกียรตินี้จึงเป็นเหมือนเสียงสะท้อนความเชื่อมั่นของพนักงานที่มีต่อองค์กร ต้องขอขอบคุณครอบครัว BGRIM ทุกคน ที่ทุ่มเททำงานเพื่อองค์กรอย่างดีเยี่ยม การได้รับรางวัล HR Asia Best Company to Work for in Asia ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เป็นสิ่งที่ทำให้ทางทีม People Partnership มุ่งมั่นในการดูแลบุคลากรอย่างดีที่สุด ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

Back to top button