PTG จัดแคมเปญช่วยเกษตรกร เติมน้ำมัน-LPG รับหอมแดงฟรี วันนี้ – 18 ก.พ. 67

PTG ผนึก “พณ.” จัดกิจกรรม “เติมใจให้หอม” ช่วยเกษตรกรไทยกระจายผลผลิต หลังเติมน้ำมัน 300 บาทขึ้นไป หรือแก๊ส LPG จำนวน 200 บาท รับหอมแดงฟรี 1 มัด วันนี้ – 18 ก.พ. 67 ตอกย้ำแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม


นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG  ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ช่วยเหลือเกษตรกรไทยกระจายผลผลิตหอมแดงออกสู่ตลาด เนื่องจากได้รับผลกระทบในช่วงที่ผลผลิตออกมาพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ด้วยการรับซื้อหอมแดงจากกลุ่มเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ กว่า 300 ตัน หรือ 400,000 แพค เพื่อนำมาจัดแคมเปญเป็นของสมนาคุณให้กับผู้ใช้บริการ หรือคุณสมาชิก PT Max Card ที่เติมน้ำมันหรือแก๊ส LPG ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ในกิจกรรม “เติมใจให้หอม” โดยเติมน้ำมันจำนวน 300 บาทขึ้นไป หรือ แก๊ส LPG  จำนวน 200 บาทขึ้นไป ที่สถานีบริการน้ำมัน PT ในเขตกรุงเทพฯ 128 สาขา และปทุมธานี 49 สาขาที่ร่วมรายการ รับหอมแดงฟรีจำนวน 1 มัด (มูลค่า 20 บาท) ตั้งแต่วันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 หรือจนกว่าของจะหมด

ทั้งนี้ นายรังสรรค์ พวงปราง กล่าวว่า บริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการนำพาภาคเกษตรไทยสู่ความมั่นคง รวมทั้งส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และเพิ่มช่องทางการตลาดที่หลากหลายให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้รวมไปถึงมีคุณภาพชีวิตที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนบริษัทที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทย โดยบริษัทพร้อมเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในทุกสภาวะอย่างต่อเนื่อง

Back to top button