AMA ลุยปันผล 0.25 บาท เคาะจ่าย 17 พ.ค.นี้

ผู้ถือหุ้น AMA อนุมัติปันผลหุ้นละ 0.25 บาท รับทรัพย์ 17 พ.ค.นี้ จ่อซื้อรถขนส่งน้ำมันเพิ่มครึ่งปีหลังนี้


นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ประธานกรรมการ, นายมานิต นิธิประทีป กรรมการ, นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ และนายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายปันผลเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

นอกจากนี้บริษัทฯ ระบุว่า เตรียมซื้อรถขนส่งน้ำมันเพิ่ม เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า คาดการณ์ว่าจะชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลัง จากปัจจุบันมีรถบรรทุกขนส่งน้ำมันจำนวน 304 คัน

Back to top button