TOP ร่วมขับเคลื่อน “โครงการปลูกป่า” ประโยชน์ทางคาร์บอนเครดิต จ.แพร่

TOP ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการปลูกป่า เพื่อประโยชน์ทางคาร์บอนเครดิต จำนวน 3,500 ไร่ ในพื้นที่บ้านเปาปม–ดงยาง จังหวัด แพร่


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมงานแผนกกิจการเพื่อสังคม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP ร่วมกับ รศ. ดร. แหลมไทย อาษานอก ที่ปรึกษาด้านการปลูกและบำรุงรักษาป่า นายวิณัฐ คำหม่อม ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 จ.แพร่ (สจป. 3 สาขาแพร่) นายศักดิ์ชาย ดำรงเจริญ หัวหน้าฝ่ายปลูกป่า สจป. 3 สาขาแพร่ และ นายศานิตย์ มณีกาศ หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูงและป่าแม่สิน พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ร่วมกัน เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการปลูกป่า เพื่อประโยชน์ทางคาร์บอนเครดิต จำนวน 3,500 ไร่ ในพื้นที่บ้านเปาปม – ดงยาง หมู่ที่ 7 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

โดยมี นายอุทัย กาศวิเศษ ประธานวิสาหกิจชุมชนปลูกป่าเพื่อชุมชนบ้านเปาปม-ดงยาง ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมพื้นที่ที่มีการรังวัดพื้นที่ ปักเสาหลักเขต จัดทำทางตรวจการณ์ พร้อมจัดทำโรงเรือนไว้สำหรับเริ่มต้นการปลูกในช่วงฤดูฝน

นอกจากนั้น ทีมงานยังได้เชิญวิสาหกิจชุมชนคนรักป่าบ้านโคนป่าหิน ซึ่งนำโดย นางจำเนียร ธินวล และว่าที่ ร.ต.หญิง ปานรวีย์ แสงแก่ ประธานและรองประธาน พร้อม นายสัญญา ผาทอง หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และแม่แป๋น และนายภัทรภูมิ พงศ์พานิช เจ้าหน้าที่ป่าไม้อาวุโส มาร่วมรับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกป่า เยี่ยมชมพื้นที่ พร้อมจัดทำแปลงสาธิตร่วมกัน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการในพื้นที่แปลงปลูกป่าจำนวน 800 ไร่ของตนเองต่อไป

ทั้งนี้ ในโอกาสเดียวกันนี้ ทีมงานยังได้เข้าพบประธานวิสาหกิจชุมชนอีก 3 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกป่าชุมชนบ้านนาพูน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกป่าชุมชนบ้านนาพูนพัฒนา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟออร์แกนิค 100 ปีนาคูหา เพื่อหารือความคืบหน้าในการปลูกป่าในช่วงฤดูปลูกที่จะถึงนี้ ตลอดจนพบปะพูดคุยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น

Back to top button