CBG รับรางวัลยั่งยืนระดับโลก เวที “S&P Global”

CBG รับรางวัลด้านความยั่งยืนระดับโลกจาก S&P Global พร้อมคว้าอันดับ 1 เครื่องดื่มให้พลังงาน และเป็นอันดับ 2 ของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทย ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก”


นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG เป็นตัวแทนองค์กรเข้ารับรางวัล Sustainability Yearbook Member 2024 ในงานมอบรางวัล “S&P Global Sustainability Yearbook 2024 Distinction Ceremony” จัดโดย S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) โดยมี นายโรเบิร์ต ดอร์เนา (Robert Dornau) Head of CSA Corporate Engagement S&P Global เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

โดยคาราบาวกรุ๊ป ติดอันดับบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนระดับโลกใน The Sustainability Yearbook 2024 เป็นปีแรก ด้วยผลคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของเครื่องดื่มให้พลังงาน และได้คะแนนเป็นอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทย โดยเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีผลคะแนนสูงสุดในกลุ่ม 15% แรกเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันจากทั่วโลก จากการจัดอันดับจากบริษัทที่เข้าร่วมประเมินกว่า 9,400 บริษัทใน 62 อุตสาหกรรมทั่วโลกในปี 2023 ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “World Class Product, World Class Brand” ที่มีการบริหารงานอย่างยั่งยืนครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (ESG)

นายเสถียร เสถียรธรรมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CBG กล่าวว่า The Sustainability Yearbook 2024 เป็นการประเมินด้านความยั่งยืนที่ได้รับความเชื่อมั่นในกลุ่มนักลงทุนและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ด้วยเกณฑ์การประเมินที่เข้มข้นของ S&P CSA ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทาง S&P CSA ได้เพิ่มความเข้มข้นในการประเมิน ด้วยการปรับคำถามและเพิ่มหัวข้อคำถามที่เจาะลึกมากขึ้น การได้รับรางวัล The Sustainability Yearbook 2024 จึงนับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของคาราบาวกรุ๊ป ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตของธุรกิจ ตามวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจคาราบาว “ร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาส เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

“การได้รับรางวัลนี้ ถือเป็นความสำเร็จของทุกคนในคาราบาวกรุ๊ป เป็นความภาคภูมิใจ และตอกย้ำวิสัยทัศน์ “World Class Product, World Class Brand” ของคาราบาวกรุ๊ปให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พนักงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้ เราจะมุ่งมั่นขับเคลื่อนคาราบาวกรุ๊ปให้เติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป” นายเสถียร กล่าว

Back to top button