สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 17 ก.ย.64

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 17 ก.ย.64


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
EASTW 5,724,600 55,949,695 38.63%
TPIPL-R 4,799,800 8,459,713 23.92%
TOP-R 4,838,900 242,383,150 21.45%
BEM-R 20,873,800 184,312,435 20.73%
STA 1,356,600 47,528,325 19.03%
BAM-R 4,259,500 79,423,340 18.62%
MTC-R 818,300 51,757,200 17.23%
DEMCO 432,200 2,026,576 16.97%
TPCH 183,000 2,133,620 15.94%
AWC-R 7,541,500 32,605,318 15.69%
SHR 566,700 1,988,254 15.18%
RS-R 404,100 7,459,790 15.05%
AMATA-R 1,666,000 31,027,910 14.89%
SPCG-R 67,600 1,196,520 14.55%
DELTA-R 711,500 401,955,800 14.41%
KKP 659,700 36,062,800 14.16%
OSP-R 1,441,000 50,672,550 14.16%
TASCO 584,200 10,593,610 14.15%
STGT 1,587,900 54,142,325 13.94%
RCL-R 720,400 41,700,600 13.75%
M-R 154,600 8,203,375 13.60%
EGCO-R 306,000 53,283,550 13.58%
MEGA-R 1,069,600 52,348,475 13.57%
TASCO-R 559,500 10,160,030 13.55%
ITD 4,202,800 9,588,932 13.49%
JAS-R 2,568,000 7,283,374 13.41%
BJC-R 1,453,300 49,024,850 13.38%
KTC-R 1,883,200 117,723,750 13.36%
GPSC-R 2,318,300 178,739,475 13.19%
STEC-R 1,138,000 14,452,600 13.19%
EGATIF 25,400 309,880 13.16%
TMT 106,800 1,110,720 12.96%
SAT-R 230,300 4,573,170 12.79%
QH-R 6,183,400 13,640,950 12.73%
JR 106,100 753,310 12.71%
TTA-R 1,587,800 24,455,120 12.68%
SAWAD-R 1,096,400 76,964,100 12.61%
CENTEL-R 291,200 9,869,100 12.00%
EPG-R 1,316,200 15,712,910 11.83%
RATCH 578,600 26,208,775 11.57%
SPRC-R 3,634,500 33,124,235 11.53%
UNIQ 204,100 1,351,490 11.45%
CK-R 829,100 16,506,420 11.25%
IVL-R 2,056,400 89,303,650 11.19%
BTS 6,047,900 56,721,025 11.14%
STA-R 792,900 27,787,300 11.12%
SCN 220,900 549,020 11.07%
UTP-R 231,800 3,980,180 10.99%
HMPRO 3,680,700 51,270,890 10.74%
CBG-R 334,700 43,205,350 10.68%
TVO-R 413,000 13,097,975 10.32%
TPIPL 2,028,800 3,576,644 10.11%
PTG-R 1,406,400 25,270,160 10.10%
TKN-R 378,800 2,700,345 10.07%
AP 1,259,500 10,701,245 10.01%
GUNKUL-R 7,218,900 34,370,200 10.01%
SUPER 42,454,200 41,097,961 9.95%
CPN-R 2,266,700 119,798,225 9.89%
GLOBAL 1,150,600 24,425,040 9.89%
MINT-R 2,224,800 72,069,525 9.89%
SCB-R 953,700 99,148,050 9.83%
IVL 1,798,400 78,631,025 9.78%
PLANB-R 1,017,800 6,693,775 9.70%
RATCH-R 482,500 21,880,725 9.65%
RJH 54,000 1,759,575 9.34%
TTB 32,933,900 35,000,303 9.22%
JAS 1,738,600 4,937,624 9.08%
PTTGC-R 1,536,500 92,847,850 8.97%
KKP-R 416,400 22,666,525 8.94%
PTT-R 12,384,500 488,109,850 8.78%
AMATA 976,300 18,127,710 8.73%
CPALL-R 2,569,500 164,194,025 8.71%
ADVANC-R 417,600 80,395,250 8.69%
OSP 875,700 30,964,250 8.61%
BTS-R 4,662,800 43,668,555 8.59%
BAM 1,944,700 36,408,680 8.50%
BLA-R 355,300 9,859,575 8.44%
PRM 820,300 5,468,130 8.32%
UNIQ-R 148,000 971,345 8.31%
SPRC 2,578,700 23,604,365 8.18%
GLOBAL-R 943,400 20,058,460 8.11%
PRM-R 798,700 5,325,560 8.10%
CKP-R 2,141,100 11,672,800 8.08%
LH-R 7,737,000 62,836,805 8.04%
PTTEP 933,100 104,963,500 7.98%
CPF 3,013,200 79,096,500 7.97%
HANA-R 3,315,500 264,318,925 7.82%
EPG 860,800 10,290,330 7.74%
PTTEP-R 899,300 100,797,250 7.69%
OR 2,069,400 59,495,250 7.68%
THANI-R 3,686,600 15,783,232 7.55%
DOD 82,000 992,200 7.51%
BGRIM-R 1,139,200 47,482,700 7.47%
STEC 634,800 8,061,960 7.36%
PSL-R 663,400 15,010,880 7.16%
TOA-R 84,400 2,827,425 7.01%
MTC 325,000 20,648,350 6.84%
TRUE 8,166,000 27,225,192 6.70%
BANPU 9,888,700 125,197,190 6.66%
IRPC-R 8,934,500 35,799,768 6.65%
ICHI 538,200 6,027,840 6.64%
IRPC 8,795,700 35,362,588 6.55%
PTTGC 1,116,200 67,473,075 6.52%
JWD 281,800 4,273,320 6.51%
KTB-R 2,267,500 25,153,340 6.46%
BPP-R 636,700 11,250,060 6.40%
BGRIM 966,500 40,379,350 6.34%
MBK 88,000 1,223,200 6.29%
GFPT-R 665,400 8,569,070 6.26%
WHA 5,576,700 17,940,760 6.14%
WHAUP-R 598,300 2,518,244 6.03%
MCS 168,600 2,470,430 5.87%
CPALL 1,717,500 109,384,025 5.82%
ADVANC 274,000 52,760,350 5.70%
KCE-R 4,081,100 338,317,800 5.69%
BCP 249,900 6,670,850 5.68%
THG-R 561,500 17,939,700 5.68%
GPSC 993,900 76,651,375 5.65%
MINT 1,271,100 41,517,875 5.65%
WORK 76,600 1,649,120 5.64%
CENTEL 136,400 4,622,525 5.62%
WHA-R 5,040,500 16,071,964 5.55%
BEM 5,516,800 48,777,780 5.48%
HMPRO-R 1,875,200 26,010,370 5.47%
OR-R 1,467,100 42,179,125 5.45%
BLAND-R 10,132,200 11,374,228 5.41%
CRC-R 853,800 28,417,825 5.40%
PSH 75,600 1,001,920 5.38%
TISCO 265,000 24,541,850 5.30%
TCAP-R 539,100 18,681,475 5.21%
MBK-R 72,500 1,002,750 5.18%
SIRI 43,193,200 58,905,260 5.16%
BCPG-R 635,200 8,938,570 5.04%
SCC-R 161,600 66,829,600 4.91%
TPIPP-R 409,800 1,743,008 4.90%
INTUCH-R 931,000 76,617,375 4.69%
KTB 1,636,900 18,207,590 4.66%
SPALI 421,500 8,813,180 4.64%
CPN 1,061,200 56,141,400 4.63%
PTT 6,507,300 257,769,900 4.61%
ASP-R 550,400 1,876,116 4.50%
CKP 1,186,200 6,484,110 4.48%
PSL 414,600 9,396,570 4.48%
LPN-R 578,800 2,888,150 4.33%
BCPG 541,600 7,606,240 4.30%
EA-R 928,300 59,399,675 4.28%
CHG-R 8,068,300 30,761,690 4.22%
CHG 8,019,000 30,739,588 4.19%
BH-R 115,900 15,546,900 4.13%
GFPT 439,200 5,629,800 4.13%
SAPPE 25,100 665,150 4.11%
BBL 505,100 57,766,200 4.07%
BEC-R 239,800 3,045,460 4.07%
NETBAY 12,800 329,600 4.07%
THRE 184,300 254,701 4.07%
BDMS-R 1,870,000 42,450,930 4.06%
KBANK 1,182,600 145,668,250 3.98%
ORI-R 669,700 7,061,430 3.98%
GULF 1,878,800 76,088,225 3.96%
JWD-R 171,000 2,581,670 3.95%
TU 3,355,900 72,778,850 3.88%
TQM 87,100 9,760,000 3.85%
BCH-R 969,600 22,109,360 3.83%
BDMS 1,763,400 40,138,740 3.83%
SNC 47,600 653,860 3.82%
TOP 861,300 43,229,125 3.82%
DOHOME 191,500 4,749,200 3.80%
DDD 15,700 281,780 3.72%
BJC 401,800 13,582,950 3.70%
GUNKUL 2,643,400 12,599,802 3.67%
JTS 3,400 190,150 3.65%
SSP 66,400 824,380 3.65%
MAJOR-R 222,100 4,822,130 3.64%
VGI 964,400 6,232,310 3.57%
AP-R 446,400 3,781,630 3.55%
AOT 1,074,300 66,436,275 3.51%
AOT-R 1,071,000 66,140,675 3.50%
SKR 7,500 87,750 3.49%
JMT-R 504,300 24,206,225 3.48%
SAWAD 301,400 21,162,000 3.47%
LH 3,331,700 27,123,550 3.46%
TVO 137,600 4,368,800 3.44%
DTAC-R 432,400 16,619,225 3.43%
BPP 339,800 6,044,470 3.42%
DOHOME-R 170,700 4,233,480 3.39%
SGP 157,800 2,108,990 3.39%
TQM-R 76,000 8,469,200 3.36%
CK 244,300 4,841,160 3.32%
COM7-R 150,900 10,749,050 3.27%
AWC 1,568,300 6,799,254 3.26%
ORI 543,500 5,677,110 3.23%
SYNEX-R 87,200 2,169,390 3.23%
SCCC-R 18,900 3,053,200 3.21%
SPCG 14,800 261,960 3.19%
TPIPP 266,900 1,136,994 3.19%
DEMCO-R 80,000 373,918 3.14%
SC 198,300 654,084 3.14%
XO 20,900 447,260 3.09%
ASP 375,400 1,290,036 3.07%
RS 81,100 1,493,240 3.02%
BLAND 5,511,900 6,180,957 2.94%
SIRI-R 24,569,100 33,120,283 2.94%
AEONTS-R 19,300 3,951,100 2.89%
THCOM 79,200 812,730 2.83%
SCC 91,400 37,839,600 2.78%
PTG 386,100 6,928,410 2.77%
CGD 1,326,200 729,410 2.75%
ERW-R 250,000 770,000 2.73%
NRF 65,300 577,905 2.72%
VGI-R 734,100 4,726,125 2.72%
JMART-R 706,400 30,394,625 2.70%
HANA 1,142,600 91,651,475 2.69%
WORK-R 36,200 780,400 2.67%
TU-R 2,264,800 49,136,200 2.62%
ERW 238,800 742,488 2.61%
VIBHA 470,800 1,056,568 2.60%
TTA 324,300 5,011,590 2.59%
EA 560,400 35,819,825 2.58%
CPF-R 970,900 25,456,800 2.57%
M 29,100 1,544,025 2.56%
ETC 199,200 510,274 2.55%
DCC 261,700 753,696 2.54%
PTL-R 163,900 4,620,625 2.51%
UTP 51,900 892,680 2.46%
BLA 103,000 2,858,250 2.45%
CRC 385,100 12,866,075 2.43%
SCI 148,300 308,288 2.42%
TCAP 250,000 8,686,250 2.42%
TISCO-R 120,900 11,174,650 2.42%
JMART 623,700 26,680,400 2.38%
QH 1,147,200 2,545,790 2.36%
BH 65,000 8,712,250 2.32%
LOXLEY 135,800 380,412 2.22%
SAK 53,400 473,965 2.18%
NCAP 148,900 1,896,890 2.17%
SCGP-R 564,400 36,011,425 2.10%
LHFG 818,100 1,156,892 2.08%
MAJOR 126,400 2,729,480 2.07%
SA 234,800 2,233,690 2.07%
TKN 77,600 555,515 2.06%
PLANB 212,700 1,395,630 2.03%
BKI 11,100 2,984,500 2.00%
SPALI-R 178,400 3,744,050 1.96%
KCE 1,371,200 114,372,600 1.91%
HTC 7,600 271,700 1.89%
WHAUP 188,000 791,944 1.89%
INTUCH 370,300 30,422,300 1.87%
KSL 198,100 720,730 1.86%
SOLAR 47,000 101,618 1.86%
STANLY-R 1,900 319,350 1.86%
ESSO 236,500 1,910,560 1.83%
SIS 6,500 222,625 1.83%
EGCO 41,100 7,177,750 1.82%
SABINA 14,900 288,290 1.82%
SCGP 484,500 30,758,625 1.80%
SUPER-R 7,607,600 7,324,238 1.78%
TIDLOR 397,100 15,366,150 1.70%
ROJNA 79,300 521,460 1.66%
DMT 16,600 220,780 1.57%
GULF-R 740,500 29,898,975 1.56%
KBANK-R 459,600 56,589,250 1.55%
LPN 207,500 1,034,836 1.55%
RBF 191,100 3,834,190 1.54%
MONO 178,800 282,352 1.46%
TTB-R 5,161,000 5,451,341 1.45%
AEONTS 9,600 1,966,700 1.44%
BCP-R 63,100 1,672,150 1.43%
JMT 207,500 10,041,175 1.43%
SCB 137,000 14,211,050 1.41%
S 168,900 352,630 1.39%
KTC 193,600 12,214,500 1.37%
AAV-R 300,000 828,176 1.36%
KEX 26,400 1,045,125 1.36%
AAV 296,600 822,490 1.34%
AH 18,700 395,950 1.34%
CBG 41,700 5,398,100 1.33%
NOBLE-R 277,800 1,875,150 1.31%
BA 55,500 686,800 1.29%
BCH 324,300 7,418,810 1.28%
AKR 265,300 280,164 1.25%
ICHI-R 99,800 1,117,350 1.23%
KISS 18,300 209,130 1.23%
DTAC 152,900 5,886,450 1.21%
CHAYO 102,100 1,354,320 1.20%
DCC-R 123,900 357,274 1.20%
UVAN 229,900 1,842,750 1.16%
MEGA 91,000 4,462,225 1.15%
UV 80,500 338,554 1.14%
PTL 73,700 2,091,675 1.13%
SAT 19,900 397,930 1.11%
ASK 19,400 696,550 1.09%
TOA 13,000 436,025 1.08%
ANAN 128,100 216,879 1.07%
BAFS-R 30,400 914,350 1.06%
BA-R 45,200 563,640 1.05%
TTW-R 62,000 725,400 1.02%
THANI 485,200 2,081,274 0.99%
ASIAN 78,000 1,454,740 0.98%
RCL 50,000 2,887,500 0.95%
NOBLE 199,600 1,356,765 0.94%
ITD-R 286,600 655,848 0.92%
AUCT 18,500 177,600 0.86%
PLAT-R 6,700 20,662 0.84%
SCCC 4,900 791,850 0.83%
TRUE-R 993,700 3,301,056 0.81%
STPI 12,200 53,750 0.75%
BGC 20,000 226,000 0.72%
ACC 113,200 127,741 0.71%
CIMBT 95,600 98,468 0.70%
STANLY 700 116,900 0.68%
TTCL 61,400 297,168 0.66%
PSH-R 9,200 121,620 0.65%
BOL 14,400 167,040 0.64%
ASIAN-R 50,000 930,000 0.63%
KSL-R 60,000 218,836 0.56%
ACE 300,000 1,176,000 0.55%
SABINA-R 4,400 84,920 0.54%
DELTA 24,500 13,909,600 0.50%
AIE 72,900 106,920 0.46%
SGP-R 21,400 283,140 0.46%
ESSO-R 55,600 447,440 0.43%
LANNA 12,100 305,070 0.40%
MICRO 18,200 145,055 0.38%
ASK-R 6,400 227,200 0.36%
TSTH 353,600 633,594 0.35%
VNG 133,400 1,097,855 0.35%
MDX 13,300 100,530 0.33%
SINGER-R 12,000 515,250 0.32%
ACE-R 170,000 673,200 0.31%
STARK-R 583,000 2,579,004 0.31%
AMANAH 7,500 40,695 0.29%
BAY-R 5,800 184,150 0.29%
EASTW-R 42,600 415,470 0.29%
METCO 500 137,400 0.29%
TFG-R 33,200 150,578 0.28%
SYNEX 7,200 177,840 0.27%
SC-R 15,500 51,020 0.25%
ANAN-R 20,000 34,000 0.17%
SAMART-R 2,400 17,010 0.17%
THG 17,000 544,825 0.17%
KGI 25,200 170,100 0.12%
NEX 5,700 49,875 0.10%
SINGER 3,600 155,700 0.10%
SKE 11,400 11,990 0.10%
MC-R 500 4,700 0.08%
STARK 97,300 437,850 0.05%
GREEN 119,400 250,442 0.04%
BEAUTY-R 1,600 2,480 0.02%
COM7 500 35,625 0.01%
FORTH 100 1,880 0.00%
MILL 400 544 0.00%

*หมายเหตุ
– ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
– รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button