สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) DITTO มูลค่าสูงสุด 825.38 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) DITTO มูลค่าสูงสุด 825.38 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
DITTO 7 53,250,000 825,375 15.5
RAM 1 1,000,000 141,000 141
SPC 1 1,000,000 55,800 55.8
TRUE 2 15,000,000 55,500 3.7
STAR <NC> 1 2,300,000 11,500 5
PTT13C2201A 1 20,000,000 3,770 0.19

Back to top button